Toelichting op de verschillende diensten

Onderstaand vindt je een toelichting op de verschillende diensten. Wij vinden bij De ZZP Administratie dat een tarief voor de boekhouder net zo duidelijk en voorspelbaar moet zijn als ieder ander abonnement. Daarom hebben we een overzichtelijke prijsmodule ontwikkeld waarmee al onze klanten zelf kunnen controleren wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Hierna volgt een overzicht met een toelichting op de verschillende diensten die je kunt selecteren in onze prijsmodule.

Eenmalige diensten

– Inrichten van de boekhouding

Voor nieuwe klanten die nog geen online boekhouding hebben moeten we de administratie eerst opzetten in onze online boekhoudsoftware. We richten het gootboek voor je in met de grootboeknummers die voor jou van toepassing zijn en voeren de beginbalans in. Daarnaast helpen we bij het maken van alle mogelijke koppelingen tussen jouw bank en andere systemen die je aan de boekhouding kunt koppelen. Verder helpen we je bij het maken van factuur en offerte templates.

Bij deze service zit ook een introductie voor het gebruik van de online boekhoudsoftware.

Aangifte inkomstenbelasting voorgaande jaren

De ZZP Administratie kan de aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar insturen. Als je ook ondernemer was in het voorgaande jaar en de administratie moet ook nog worden gecontroleerd, kunnen wij uitstel aanvragen voor het insturen van de aangifte.

De ZZP Administratie heeft 3 typen aangifte services:

 1. De aangifte inkomstenbelasting voor 1 persoon (de ondernemer);
  Deze service kies je wanneer je alleen voor jezelf de aangifte inkomstenbelasting wilt laten verzorgen door De ZZP Administratie.

  Ben je particulier en wil je de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen, dan kies je ook deze service. De andere diensten zijn dan verder niet op jou van toepassing.
 2. Aangifte voor 2 personen (waarvan 1 de ondernemer is);
  Dit kies je wanneer je samen met je fiscaal partner aangifte wilt doen en een van jullie beiden is een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  Ben je particulier en wil je samen met je fiscaal partner de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen, dan kies je ook deze service. De andere diensten zijn dan verder niet op jou van toepassing.
 3. Aangifte voor 2 personen (beiden ondernemers);
  Kies deze service wanneer je samen met je fiscaal partner aangifte wilt doen en jullie zijn beiden een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Ben je wel ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Alleen het feit dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, betekent nog niet dat je voor de belastingdienst ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst bepaalt aan de hand van een aantal criteria of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om uit te zoeken of jij ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop je jouw aangifte inkomstenbelasting invult. En je kunt mogelijk gebruikmaken van de verschillende voordelige aftrekposten voor ondernemers.

Ben jij er niet helemaal zeker van of je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien? Doe dan de OndernemersCheck op de site van de belastingdienst.

Voorlopige aangifte inkomstenbelasting (wijzigen)

Heb je al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen van de belastingdienst en ben je het niet eens met het bedrag van de aanslag? De ZZP Administratie kan de voorlopige aanslag voor je wijzigen zodat deze meer in lijn is met het verwachte inkomen voor het huidige jaar.

Het is ook aan te raden wanneer je nog geen voorlopige aanslag hebt ontvangen, deze voorlopige aangifte alvast in te dienen. Op die manier voorkom je dat je achteraf een grote belastingaanslag ontvangt waar je niet op had gerekend.

Controle en correcties voorgaande jaren (o.b.v. het aantal mutaties per jaar)

Ben je al een tijdje ondernemer en heb je de boekhouding niet eerder laten voeren of controleren door een accountant of boekhoudkantoor? Dan moeten we jouw administratie eerst nog controleren op eventuele onjuistheden.

Je kunt bij De ZZP Administratie kiezen uit 3 verschillende serviceniveaus voor het voeren en/of controleren van de administratie:

 1. Boekhouding volledig zelf invoeren (inclusief bijlagen en bonnen);
  Bij deze vorm van service doet De ZZP Administratie alleen de eindcontrole van de cijfers. Wij boeken alleen kleine correcties en de meer technische (memoriaal) boekingen voor de btw-aangifte, kruisposten en de jaarafsluiting.
 2. Boekhouding gedeeltelijk zelf invoeren (alleen verkoopfacturen boeken en aanleveren van de inkoopfacturen);
  Dit serviceniveau is van toepassing op de kleine ondernemer met een eenvoudige boekhouding (geen voorraden, materiële vaste activa, lease- of andere financieringsconstructies). Naast alle onder serviceniveau 1 geboden diensten, zullen wij ook de inkoopbonnen in (kwartaal)mappen voor je organiseren en de facturen koppelen aan de betalingen.
 3. Boekhouding volledig uitbesteden (alle inkoop- en verkoopfacturen zelf digitaal aanleveren);
  Dit zijn (complexere) administraties waarbij je zelf een minimale administratieve bijdrage levert. Je maakt alleen wel je eigen facturen op omdat dit het meest efficiënt is. Alle overige administratieve handelingen worden verder door De ZZP Administratie gedaan.

> Het aantal mutaties over de afgelopen periode optellen

Aan de hand van het aantal mutaties (boekingen) per jaar wordt uiteindelijk de prijs voor het controleren en/of corrigeren bepaald. Omdat je hier verzoekt om de mutaties over een afgelopen periode te controleren, kan je het exacte aantal mutaties invoeren dat door ons gecontroleerd moet worden.

BTW-aangifte (voorgaande jaren)

Heb je de BTW-aangifte over een voorgaande periode nog niet verzonden? De ZZP Administratie kan dit alsnog voor je doen. Als je geen gecontroleerde boekhouding hebt, zal je ook de controle van de administratie erbij moeten rekenen.

VPB-aangifte (voorgaande jaren)

Heb je de VPB-aangifte over voorgaande jaren nog niet verzonden? Dan kunnen wij deze alsnog voor je verzorgen. Als wij de aangifte vennootschapsbelasting voor jou moeten indienen vragen we je ook om het aantal mutaties over de aangifteperiode door te geven. Het aantal mutaties geef je op onder de dienst: “Controle en correcties voorgaande jaren”. Zodoende kunnen we onze prijs voor het doen van deze aangifte vaststellen.  

Jaarlijkse diensten

Controle en correcties (o.b.v. het aantal mutaties per jaar)

Je kunt bij De ZZP Administratie kiezen uit 3 verschillende serviceniveaus voor het voeren en/of controleren van de administratie:

 1. Boekhouding volledig zelf invoeren (inclusief bijlagen en bonnen);
  Bij deze vorm van service doet De ZZP Administratie alleen de eindcontrole van de cijfers. Wij boeken alleen kleine correcties en de meer technische (memoriaal) boekingen voor de btw-aangifte, kruisposten en de jaarafsluiting.
 2. Boekhouding gedeeltelijk zelf invoeren (alleen verkoopfacturen boeken en aanleveren van de inkoopfacturen);
  Dit serviceniveau is van toepassing op de kleine ondernemer met een eenvoudige boekhouding (geen voorraden, materiële vaste activa, lease- of andere financieringsconstructies). Naast alle onder serviceniveau 1 geboden diensten, zullen wij ook de inkoopbonnen in (kwartaal)mappen voor je organiseren en de facturen koppelen aan de betalingen.
 3. Boekhouding volledig uitbesteden (alle inkoop- en verkoopfacturen zelf digitaal aanleveren);
  Dit zijn (complexere) administraties waarbij je zelf een minimale administratieve bijdrage levert. Je maakt alleen wel je eigen facturen op omdat dit het meest efficiënt is. Alle overige administratieve handelingen worden verder door De ZZP Administratie gedaan. Indien gewenst kunnen wij de facturatie mogelijk ook voor jou verzorgen. We zullen in zo’n situatie met jou bespreken wat de mogelijkheden en kosten daarvan zijn.

> Inschatten van het aantal mutaties voor het komende jaar

Aan de hand van het aantal mutaties (boekingen) per jaar wordt uiteindelijk de prijs voor het controleren en/of corrigeren bepaald. Voor het maken van een inschatting van het aantal mutaties, neem je het aantal ontvangsten en betalingen over het afgelopen jaar. Heb je nog geen volledig jaar aan mutaties, dan kan je de mutaties die je wel hebt of verwacht te krijgen omrekenen op jaarbasis voor een goede inschatting.

BTW-aangifte

De meeste kleine ondernemers moeten elk kwartaal de BTW-aangifte indienen. In bepaalde gevallen kan de belastingdienst vragen om de BTW-aangifte maandelijks in te sturen.
Ben je een kleine ondernemer, dan kan je de belastingdienst vragen om de BTW-aangifte slechts één keer per jaar te mogen doen. Kijk voor alle voorwaarden op de site van de belastingdienst.

VPB-aangifte

Als wij de aangifte vennootschapsbelasting voor jou moeten indienen vragen we je ook om het aantal mutaties over de aangifteperiode door te geven. Het aantal mutaties geef je op onder de dienst: “Controle en correcties”. Zodoende kunnen we onze prijs voor het doen van deze aangifte vaststellen.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor veel mensen is de aangifte inkomstenbelasting best een lastige opgave. De ZZP Administratie kan jou deze zorg uit handen nemen. Wij zorgen er dan voor dat je gebruik maakt van alle fiscale regelingen waar jij recht op hebt.

De ZZP Administratie heeft 3 typen aangifte services:

 1. De aangifte inkomstenbelasting voor 1 persoon (de ondernemer);
  Deze service kies je wanneer je alleen voor jezelf de aangifte inkomstenbelasting wilt laten verzorgen door De ZZP Administratie.

  Ben je particulier en wil je de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen, dan kies je ook deze service. De andere diensten zijn dan verder niet op jou van toepassing.
 2. Aangifte voor 2 personen (waarvan 1 de ondernemer is);
  Dit kies je wanneer je samen met je fiscaal partner aangifte wilt doen en een van jullie beiden is een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  Ben je particulier en wil je (samen met je fiscaal partner) de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen, dan kies je ook deze service. De andere diensten zijn dan verder niet op jou van toepassing.
 3. Aangifte voor 2 personen (beiden ondernemers);
  Kies deze service wanneer je samen met je fiscaal partner aangifte wilt doen en jullie zijn beiden een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Ben je wel ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Alleen het feit dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, betekent nog niet dat je voor de belastingdienst ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst bepaalt aan de hand van een aantal criteria of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om uit te zoeken of jij ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop je jouw aangifte inkomstenbelasting invult. En of je gebruik kunt maken van de verschillende voordelige aftrekposten voor ondernemers.
Ben jij er niet helemaal zeker van of je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien? Doe dan de OndernemersCheck op de site van de belastingdienst.

Vaste servicekosten

De vaste servicekosten bestaan onder andere uit:

1. Het verrichten van de jaarafsluiting

Bij de jaarafsluiting verrichten we extra controles en zorgen we dat alle eindafrekeningen correct zijn verwerkt in de boekhouding. Bij de jaarafsluiting berekenen en boeken wij onder andere:

 • Het privégebruik van de auto van de zaak
 • Het aandeel zakelijk gebruik van de BTW op autokosten van een privéauto
 • De kilometervergoeding voor het zakelijk gebruik van een privéauto
 • De bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke auto
 • Eventueel recht op de vrijstelling van de BTW onder de kleineondernemersregeling
 • Controle van de eindvoorraad
 • Controleren van het kassaldo
 • Boeken van de afschrijvingen op de vaste activa.

Voor kleinere BV ondernemingen (de zogenaamde kleine rechtspersonen), kunnen we een eenvoudige jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze ondernemingen hebben namelijk geen verplichte accountantscontrole.
Voor grotere ondernemingen is een extra controle van de jaarrekening door een accountant noodzakelijk. Lees hier verder over wanneer een onderneming onder de wettelijke controle valt.

2. Onderhoud en inrichten van de boekhouding

Een administratie ontwikkelt zich mee met de behoefte van de onderneming. Door veranderingen in de organisatie, komt het vaak voor dat er ook zaken in de boekhouding aangepast moeten worden. Denk hierbij aan het maken van nieuwe grootboeknummers en groeperingen, of het aanleggen van koppelingen met andere informatiesystemen (zoals de bank, webshop of een kassasysteem). Deze aanpassingen doet De ZZP Administratie voor je zodat jouw onderneming kan groeien zonder de controle kwijt te raken.

3. Overleg en advies

Wij geven zowel gevraagd als ongevraagd advies. Als we bijvoorbeeld zien dat je recht hebt op een teruggave (bijv. door middeling van jouw inkomen over meerdere jaren), zullen we je altijd informeren over de mogelijkheden.

Ook voorzien we je van de nodige hulpmiddelen om te voldoen aan de administratieve verplichtingen voor onder andere:

 • De kilometeradministratie;
  Om aan te kunnen tonen dat je een bepaald aantal kilometers hebt gereden, dien je een gedegen kilometeradministratie bij te houden. Wil je het zakelijk gebruik van je privéauto verrekenen in de zaak, dan ben je verplicht om deze kilometeradministratie bij te houden.
 • De urenregistratie;
  Voor eenmanszaken is de urenregistratie van belang om vast te stellen of je voldoet aan het urencriterium. De belastingdienst stelt namelijk als voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek dat je voldoet aan dit urencriterium.

Zijn er beperkingen aan de serviceverlening?

In principe mag je onbeperkt gebruik maken van de services die binnen jouw overeenkomst vallen. Hierbij hanteren we wel een redelijk gebruik beleid (fair-use-policy). Als je ongewoon veel advies vraagt of ongebruikelijk vaak wijzigingen in de boekhouding wilt doorvoeren, zullen we je vragen om een extra vergoeding te betalen hiervoor.

Bereken direct wat het kost als wij jouw boekhouding zouden controleren. Of lees verder op de pagina Over ons om meer te weten te komen van wie wij zijn. Een toelichting op de online boekhoudpakketten waarmee wij werken vind je hier.

toelichting op de verschillende diensten

Wat anderen over ons zeggen


Dilemma: Wel of geen boekhouder nemen?

Wel of geen boekhouder nemen is denk voor vele ZZP’ers een dilemma? Betalen voor iets wat je misschien net zo goed zelf kan doen? Waar vindt ik een goede boekhouder en wat kost het?

Voor mijn bedrijf doe ik de boekhouding zelf, alleen dit jaar kreeg ik balans niet kloppend. Wat nu?
Op Google vond ik “De ZZP Administratie”. Gelijk een apje gestuurd en ondanks de avond uren direct antwoord gekregen.

De ZZP Administratie heeft mijn boekhouding snel en vakkundig op orde gebracht en heeft de belasting aangifte gedaan, dit heeft mij vele honderden euro’s opgeleverd.

Van nu af aan laat ik jaarlijks mijn boekhouding controleren en de belasting aangifte verzorgen door De ZZP Administratie.

Een perfecte tussen oplossing: de administratie zelf doen met professionele ondersteuning. Tegen een zeer redelijke prijs waarvan ik dacht is dat niet te weinig?

Ik kan iedereen aanraden om zijn boekhouding en belasting te laten verzorgen door De ZZP Administratie

Ignar Rip

Eigenaar MuziekGeluk

Zeer tevreden!

Wij van PSH Security maken al jaren gebruik van de diensten van De ZZP Administratie. We zijn zeer tevreden over de goede service en raden het iedere zzp’er aan om zijn of haar administratie door hun te laten regelen! De ZZP Administratie is zeer geschikt voor administratieve ondersteuning van zzp’ers in de beveiliging en voor beveiligingsbedrijven in het algemeen. Verder zijn ze de goedkoopste en beste boekhouder die ik ben tegengekomen!

Jamie A.E. Van Vliet

Directeur PSH Security
http://www.richyhairstudio.nl/

Goede service!

Wij maken al geruime tijd gebruik van de service van Emil en zijn heel tevreden! Hij reageert snel wanneer we hem iets vragen en is heel behulpzaam. Wij raden hem zeker aan!

Richy Hairstudio

Eigenaar kapperszaak
Online boekhouden

De beste boekhouder

Mijn vorige boekhouder was duur en gaf mij niet het inzicht die ik nodig had om mijn eigen boekhouding te begrijpen. De ZZP Administratie heeft mij geholpen met overstappen van boekhouder en gezorgd voor een vlekkeloze overgang naar een compleet nieuwe administratie in het online pakket van e-boekhouden.nl. Door De ZZP Administratie heb ik weer grip op de boekhouding en ben ik nooit te laat voor een aangifte. Bedankt daarvoor!

Tevreden Klant

Webshop eigenaar

Alles perfect geregeld!

De ZZP Administratie doet al ruim 6 jaar onze boekhouding en aangifte inkomstenbelasting. Ons bouw- en aannemingsbedrijf (Gravensteyn Bouw) heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. De ZZP Administratie heeft ons daar goed bij ondersteund. Wij ervaren De ZZP Administratie dan ook als zeer vakbekwaam, betrokken bij hun klanten, betrouwbaar en snel. Kortom, wij zijn zeer tevreden!

Niels Gravensteyn

Eigenaar van Gravensteyn Bouw

* Plaats jouw beoordeling hier ook tussen! Ga naar onze Review pagina.

Volg ons ook op:

Gesprek beginnen
1
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?
WhatsApp ons voor een snel antwoord op je vragen